(Swedish on top: English below)

ABOUT THE PROFESSIONAL TRANSLATOR OF THE SWEDISH VERSION OF THE BOOK, Stop the Thyroid Madness:

(OM professionell översättare I den svenska versionnen av boken, “Stoppa sköldkörtelskandalen: En patientrevolution mot årtionden av undermålig behandling av sköldkörtelsjukdomar/Stoppa sköldkörtelskandalen:

SWEDISH: Jag heter Catarina Hultgren. När jag fick diagnosen hypotyreos/Hashimotos sjukdom i slutet av år 2000 bodde jag i Belgien, känt för sin förstklassiga sjukvård. Därför tvivlade jag aldrig på min läkare när han sa: “Ge det fyra till sex veckor på tyroxin, och sedan kommer du inte att komma ihåg att du någonsin var sjuk”. Jag glömmer aldrig vad han sa sedan: “Hypotyreos är egentligen ingen sjukdom, det är mer en banal åkomma som kommer att försvinna helt när du väl börjat med tyroxin”.

De kommande tio åren var allt annat än “en banal åkomma”. Alla mina symptom – högt blodtryck, övervikt, vätskeansamlingar, nedstämdhet, bristfällig motivation, oförmåga att hantera stress – avfärdades som antingen ett separat problem eller resultatet av en för hög tyroxindos. Till slut lärde jag mig leva med tanken att det var så här det skulle vara resten av mitt liv.

Första gången jag hörde talas om “Stop the thyroid madness” var i slutet av 2011. Jag skickade efter boken, läste den om och om igen och lärde mig vilka prover som var nödvändiga, hur provsvaren skulle tolkas och vilka krav jag skulle ställa på en bra läkare. När jag väl hittat en läkare som skrev ut naturliga hormoner, fick jag diagnosen binjuretrötthet, brist på könshormoner och suboptimala nivåer av de båda sköldkörtelhormonerna T3 och T4. Läkarens slutsats blev att tyroxinbehandlingen inte räckte, utan jag fick i stället naturligt sköldkörtelhormon utskrivet, jämte kortison, östrogen och progesteron.

Jag kan ärligt säga att jag aldrig skulle ha kommit så här långt utan STTM-boken. Jag lärde mig inte bara mer om min sjukdom än jag skulle ha kunnat lära mig av någon annan bok, utan också att vara min egen läkare vid behov. Läkare är inte fullkomliga. De vet inte allt. Ibland måste vi utbilda dem med hjälp av böcker som denna. Denna bok är skriven av en patient för patienter. Den är rättfram i sitt budskap och full av ovärderlig information. Därför kände jag att det är viktigt att den blev tillgänglig på fler språk.

Ett personligt önskemål för Europas del är att fler läkare skulle arbeta enligt dessa metoder. Idag är det svårt att hitta läkare som skriver ut naturligt sköldkörtelhormon, som har ett helhetsperspektiv och som låter symptombilden snarare än provsvaren styra behandlingen. Detta tvingar patienter att resa långt, ibland till och med utomlands, för att hitta en sådan läkare, och betala dyra pengar bara för att få en adekvat diagnos och behandling. Läkemedlen och proverna är ofta dyra och ersätts långt ifrån alltid. I många länder finns inte ens naturligt sköldkörtelhormon att köpa på recept, utan det kräver importlicens. Detta innebär både merarbete och merkostnader för en lika enkel som effektiv behandling, och i förlängningen att detta i nuläget inte är ett alternativ för alla européer. Detta är någonting som jag hoppas ska förändras inom en snar framtid. För detta krävs ingenting mindre än en patientrevolution, vilket också framgår av bokens och översättningens titel.

ENGLISH: My name is Catarina Hultgren. At the time I was diagnosed with hypothyroidism/Hashimoto’s in late 2000, I was living in Belgium, known to have the best healthcare system in the world. Therefore, I never doubted my doctor when he said: “Give it 4-6 weeks on thyroxine, and you won’t even remember you were ever sick”. And his exact words: “Hypothyroidism is not really a disease, it’s more of a nuisance that goes away once you’re on thyroxine”.

During the next decade, it was anything but a “nuisance”. All of my symptoms–high blood pressure, overweight, water retention, depression, lack of motivation, inability to handle stressful situations–were dismissed as either caused by another disease or drug-induced hyperthyroidism. I ended up accepting that this was how it was going to be for the rest of my life.

The first time I heard about STTM was in 2011. I ordered the book, read it several times and learned what tests to ask for, how to interpret the results, and what to expect from a good doctor, whom I could educate. Once I found a doctor working with natural hormones, I was finally diagnosed with adrenal fatigue and sex hormone deficiencies. Thyroxine was deemed insufficient, and my lab results showed low levels of both T4 and T3. I was finally put on natural desiccated thyroid.

However, I can honestly say that I would not be where I am today without the STTM book. Not only did I learn more from it than any other book, it has also taught me that I will have to be my own doctor at times. Doctors are not perfect. They don’t know everything. Sometimes, we need to educate them with a book like this. It’s honest, informative, and all about patients. I wish all thyroid patients and their doctors could read this book and learn from it. This is the reason I felt it was so important to make it available in other languages.

If I could make a personal wish, as far as Europe is concerned, it would be that more doctors would practise along these lines. Today, doctors who work with natural hormones (thyroid, adrenal, sex hormones, etc) and go by symptoms rather than lab results, are few and far between. This means that patients wishing to consult with such a doctor can be required to travel thousands of miles, and pay lots of money, just to get a proper diagnosis and treatment. The drugs and lab analyses are often expensive, and not always covered by health insurance. In many countries, natural desiccated thyroid is not even available in pharmacies, but needs to be imported through a very cumbersome and costly approval procedure. This means that this kind of treatment is currently unavailable to many European citizens. I find that a shame, and wish that this will change in a near future. But in order for that to happen, patients must mobilize and close ranks. In order to bring about change, nothing less than a revolution is needed, as is reflected in the title of the translation of this book.

 

Important notes: All the information on this website is copyrighted. STTM is an information-only site based on what many patients worldwide have reported in their treatment and wisdom over the years. This is not to be taken as personal medical advice, nor to replace a relationship with your doctor. By reading this information-only website, you take full responsibility for what you choose to do with this website's information or outcomes. See the Disclaimer and Terms of Use.